Spinning pro vytrvalce

Pokud je Vaším cílem získat aerobní základ, pak je tato kapitola určená práve pro Vás.

Aerobní pásmo je obecně řečeno hranice pod 80 % maximální tepové frekvence. V ideálním případě 65% - 75% . Pokud nemáte k dispozic měřič tepové frekvence měly byste být schopni v tomto pásmu plynule říct větu. Aerobní trénink zvyšuje kapacitu plic, zvyšuje odolnosti proti únavě, zlepšuje celkovou vytrvalost a zvyšuje počet a velikost krevních kapilár.

Spinningová lekce určená na rozvoj vytrvalosti probíhá v pásmu 65% - 75% maximální tepové frekvence, je tvořena převážně rovinami a zaměřuje se na dokonalou techniku provedení jízdy na kole a soustředěnosti. Jedině tak lze dosáhnout nejefektivnějšího výsledku.

 
Profil trati určené k rozvoji vytrvalosti může vypada následovně: